Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Hållbar dagvattenhantering

Pipelife Stormbox II - dagvattenkassetter

Regn- och dagvatten flödar över parkeringsplatser, gator, industriområden och jordbruksområden och kan på sin väg fånga upp olja, smörjmedel och kemikalier från gödning av åkrar och gräsmattor etc.

Gemensamt för dessa ämnen är att de kan förgifta våra vattendrag och leda till hälsoproblem.

Pipelife Stormbox II – dagvattenkassetter

• Magasinerar eller fördröjer dagvatten
• Flexibel och lättmonterad
• Optimerad för enkel rengöring och inspektion
• Lång livslängd och återvinningsbar

Stormbox II - en del av system Raineo - hållbar dagvattenhantering

Klicka här för att komma till sortimentet

Klicka här för att ladda hem nyhetsbrevet

Stormbox-II
Stormbox-II_Logga
Raineo-loggo