Om Pipelife

Välkommen till oss på Pipelife Sverige AB

Pipelife International med säte i Wien, Österrike, är idag en ledande europeisk plaströrsproducent. Koncernen är representerad i 24 länder. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen).

Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än 35 000 ton plastråvara. Detta sker vid våra två produktionsenheter Ölsremma och Ljung i Västergötland. Huvudsaklig tillverkningsteknik är extrudering samt formsprutning.

Produktsortimenten omfattar följande områden:

  • Markavloppssystem inklusive brunnar
  • Dräneringssystem
  • Infrastrukturssystem
  • Tryckrörssystem
  • Inomhusavloppssystem
  • Kabelskyddssystem
  • Infiltrationssystem

Båda våra produktionsenheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive 14001.

Företagets syfte är att öka vår livskvalitet genom att utveckla och tillhandahålla rörsystem för transport och skydd av vatten, vätskor och energi.

Detta sker i ett naturligt och intensivt samarbete med de slutanvändare som nyttjar produkterna dagligen så som rör/elinstallatörer, entreprenörer, energiverk, kommuner m fl. Distribution och tillgänglighet erhålls i samarbete med rörgrossister i hela landet. För att uppdatera och hålla marknaden informerad om våra produkter och tjänster krävs en professionell och resultatorienterad marknadsavdelning. På hemsidan gör vi ett försök att ge en samlad bild av vårt företag. Den skall således vara en hjälp för Dig att få en överblick över vårt sortiment, vid behov kunna hitta detaljer, som t ex byggmått. Du hittar också våra godkännanden, personal med uppdaterade telefonnummer och mailadresser. 

Du är alltid välkommen med synpunkter och kommentarer. Vår målsättning är att upplevas som engagerad och flexibel som Sveriges ledande samarbetspartner för plaströr. Det är min förhoppning att vi tillsammans med kraft och kreativitet skall möta de gemensamma utmaningar som finns framöver.

DCIM\100MEDIA\DJI_0112.JPG

Säkerhet

Säkerhet är högprioriterat inom Pipelifekoncernen. Vi har genomfört många åtgärder för att minimera antalet olyckor. Genom vårt OHS-system, Occupational Health and Safety (Hälsa och säkerhet), siktar vi på att vara bäst i klassen när det gäller området hälsa och säkerhet. Anställda och chefer på alla nivåer har som sin stora utmaning att jobba mot noll-olyckspolicy.

Hållbarhet

Kvalitet

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar & förordningar inom kvalitet och miljöområdet.

Miljö

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar & förordningar inom kvalitet och miljöområdet. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystem för kvalitet och miljö samt Lean Six Sigma.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post