VA

Dagvattenmagasin

Dagvattenkassetter

Stormbox är Pipelifes koncept för dagvattenhantering med fördröjning och/eller infiltrering av dagvatten.
Ett slutet underjordiskt magasin med Stormbox-kassetter eller stora rör som våra Infra/Infra XL, är den mest effektiva metoden. Översvämningar har många orsaker, dels gamla uttjänta ledningsnät, dels ökad dagvattenmängd på grund av ökad bebyggelse och fler hårdgjorda ytor, vilket i sin tur gör att dagvattnet inte har en naturlig fördröjning. Dagvattnet kan ställa till bekymmer för allt från villan, till stora bostadsområden, parkeringsplatser, handelsområden och industriområden. Fördelen att ha sin dagvattenhantering under jord är att man inte behöver kompromissa med ytan, som man till exempel gör när man anlägger en dagvattendamm. När det är nedgrävt kan du använda ytan ovanpå! Dessutom kan man återanvända vattnet i magasinen för till exempel bevattning.

STORMBOX II

Stormbox II kassettmagasin är mycket robust och utnyttjar utrymmet till 95,5%. De är lätta att bygga med, inspektera och underhålla. Om du använder sensorer i magasinet, kan du få översikt över till exempel nederbörd, fyllnadsgrad, temperatur. Det kan vara värdefullt för att se om något avviker från det normala, och man kan förhindra vattenskador innan de uppstår.
Utloppet stryps så att vattnet fördröja och infiltreras. Strypningen sker som regel i en separat brunn, på magasinets utlopp. Magasinet kan också inspekteras och spolas från den brunnen, förutom på åtkomstpunkter på själva magasinet.

RöRMAGASIN

Dagvattenmagasin kan också byggas av rör som våra Infra och Infra XL (DN/ID 200 upp till hela 3600). Vi kan skräddarsy din lösning. 

INFILTRAtiON och/ELLER FöRDRöjNING

Är förhållandena utmärkta, med grova massor som snabbt infiltrerar vattnet, så kan allt vatten infiltreras. Är det inte möjligt, kan vattnet fördröjas och en mindre del infiltreras. Om det till exempel är lera i grunden, så är det minst sagt svårt att infiltrera vatten. Vid fördröjningen/dräneringen kan du behöva en anordning efter magasinet som släpper ut en begränsad mängd vatten ett allmänt ledningsnät. För mindre installationer kan detta enkelt göras genom att leda vattnet i rörledningen via en förträngning. I större anläggningar kan en mer avancerad anordning behövas, som reglerar vattenflödet. Det gör att utsläppet inte påverkas så mycket av vattennivån i magasinet. Därmed kan storleken på magasinet optimeras. Stora anläggningar kräver god kännedom om lokalt regnmönster, ytans storlek och beskaffenhet samt markförhållandena – och god planering utförd av experter. Tveka inte att kontakta oss!

översvämning

Man får räkna med att det en dag kommer en översvämning. Vart tar vattnet vägen då? Det behöver planeras, så att översvämningsvattnet inte rinner in i byggnader eller blockerar/förstör viktig infrastruktur. Kom därför alltid ihåg att ordna alternativa översvämningsvägar. Samt  tillräckligt stora dagvattenmagasin!

Stormbox

Systemet för hantering av dagvatten

Från och med nu är översvämning ett val, inte ett naturfenomen!

Pipelifes system för hantering av dagvatten Stormbox, är ett öppet modulsystem med vilket man lätt kan bygga små eller stora vattenlagringsenheter.

Stormbox är lätt att fixera och stapla vilket betyder mycket snabba installationer. Det betyder också att magasinet kommer att vara en exceptionellt stark enhet.
Den står emot höga tryck (vertikalt och horisontellt) och klarar tung trafik.

 

 

Pipelife Video: En film säger mer än tusen ord

Titta på våra installationsvideor som innehåller många bra tips om installation och skarvning. Kolla in vår youtube-kanal.

STORMBOX SUPPORT

Pipelifes kassett för dagvatten håller grundvattnet på en kontrollerad nivå och förhindrar översvämningar.

PIPELIFE ACADEMY

PIPELIFE ACADEMY är e-utbildningsplattformen för alla som direkt eller indirekt arbetar med plaströrssystem och vill öka sina kunskaper. Med hjälp av korta lektioner och efterföljande frågor hjälper utbildningen dig att förstå olika Pipelife produkters funktioner. Lektionerna är särskilt utformade för våra kunder så att varje lektion ger dig ny kunskap och expertis.

Efter framgångsrikt avslutad lektion tilldelas du ett personligt utformat diplom.

Pipelife Academy Keyboard

Ladda ner


Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om våra lösningar och rörsystem inom vatten och avlopp eller annat så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.


Fler produkter och lösningar

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post