Solblekta rör - Pipelife reder ut begreppen

Solblekta rörs kvalitet och livslängd

Det är ett känt faktum att plast bleks i solljus och emellanåt kommer frågan upp om exempelvis markrörs livslängd påverkas eller om blekningen enbart är av visuell betydelse.

Låt oss utveckla frågan:

Blekningsprocessen sker i all plast men är särskilt tydligt för rör av PVC. Anledningen är att det ultravioletta ljuset bryter ner pigmentet i det översta skiktet varvid övriga ingrediensers vita grundfärg framträder. De mekaniska egenskaperna förändras däremot inte.  
Som stöd för det uttalandet har Pipelife gjort jämförande tester, och kan konstatera att även efter mycket lång lagringstid utomhus, är egenskaper som exempelvis ringstyvhet, slagtålighet och trycktålighet, är knappt påverkande och klart inom tolerans.

Som exempel kan nämnas att Pipelifes markrör av PVC och PP även efter lång tids utelagring uppfyller kravet för att få märkas med snöstjärna enligt EN 1401 respektive EN 1852. Denna märkning säkerställer att våra rör klarar hantering och läggning även i nordiskt klimat.

I Svenskt Vattens publikation P92 "Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast" kan följande läsas under rubriken:

Solblekning-långtidslagring

"På solrika platser kan man efter lång utomhuslagring se en blekning av färgen på rören. Orsaken är att råvaran från början är vit och kommer fram när det rödbruna färgpigmentet på rörets yta bleks. Solblekta rör har dock bibehållen funktion"

Den som fortfarande tvivlar kan, med hjälp av en vass skrapa eller kniv, skrapa lätt på en blekt yta och därmed konstatera att det bara är ett ytterst tunt skikt som är påverkat av solljuset.

Konklusionen av detta sammantaget är att rörets livslängd är oberoende av om röret är solblekt eller inte och att brukaren kan vara trygg i förvissning om att solblekta rör fullt ut håller samma kvalitet och livslängd som oblekta rör.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post