Säkerhet

Se Till

Säkerhet är högprioriterat inom Pipelifekoncernen. Vi har genomfört många åtgärder för att minimera antalet olyckor. Genom vårt OHS-system, Occupational Health and Safety (Hälsa och säkerhet), siktar vi på att vara bäst i klassen när det gäller området hälsa och säkerhet. Anställda och chefer på alla nivåer har som sin stora utmaning att jobba mot noll-olyckspolicy.

Vår senaste kampanj ”Se till” innefattar Pipelifes säkerhetsriktlinjer, vilka är nyckeln till att förhindra olyckor. Här nedanför finns en översikt över och visualisering av alla riktlinjerna

SE TILL att alltid använda föreskriven, personlig skyddsutrustning (PPE)

Handskar, skor och arbetskläder är viktiga skydd. 11 % av olyckorna avser skador på fotlederna och 8 % avser ansiktsskador. Användning av skor och ansiktsskydd när detta krävs kan hjälpa till att sänka dessa siffror.

SE TILL att sköta städningen och att tillämpa 5S för att förhindra halk-/snubbel-/fallolyckor

Städning och 5S har varit mycket viktigt för Pipelife under många år och har hjälpt oss att förhindra många olyckor. Om städningen inte sköts och 5S inte tillämpas i tillräckligt hög grad, ökar risken för halk-/snubbel-/fallolyckor, som står för inte mindre än 27 % av alla olyckor under de gångna 5 åren. Se till att det inte ligger några lösa föremål på arbetsgolvet, att det inte finns några öppna hål samt att det inte ligger något vatten-, olje-, granulat- eller pulverspill i gångarna. Skydda dig själv och andra: tillämpa 5S.

SE TILL att skydda händer och fingrar

Av de olyckor som skett under de senaste 5 åren är 43 (40 %) handskador och 30 (28 %) fall av skadade fingrar. Vissa av dessa olyckor är mycket allvarliga med förlorade fingertoppar, brutna fingrar, avslitna naglar samt förlorad känsel och känslighet orsakat av djupa skärsår. Medvetenhet om klämzoner inom arbetsområdet samt användning av rätt sorts handskar för jobbet kan hjälpa till att eliminera dessa olyckor.

Senior grandfather helping grandson ride on kids toy car. Happy old man pushing car while boy driving on street. Grandparent playing with little boy on gokart.

SE TILL att använda räcket när du går i trappor

Att hålla i trappräcket när du går nedför trappor är viktigt för din egen del och för alla andra som befinner sig på arbetsgolvet.

Pipelife Smart Probe Pilot

SE TILL att uppträda korrekt: andra tar efter ditt beteende

I inte mindre än 50 % av olycksfallen är beteendet en av orsakerna till att en olycka sker. Offret är ofta inte medvetet om sitt riskfyllda beteende.

Hör efter med arbetsledaren att dina arbetsvanor är säkra. Tveka inte att diskutera säkerheten på arbetsplatsen vid BOP-möten (BOP = Behaviour Observation Program) eller vid andra tillfällen. Dessutom, om du utför ett jobb på ett riskfyllt sätt eller uppträder oförsiktigt på annat sätt, kan en mindre erfaren arbetare uppfatta detta som brukligt och därigenom ta efter ditt riskfyllda uppträdande. På arbetsplatsen utgör du exempel för alla i din närhet: statuera ett gott exempel.

En riskanalys för respektive arbetsuppgift bidrar till ett korrekt och riskmedvetet uppträdande på arbetsplatsen. I 23 % av olycksfallen behövde arbetsinstruktionerna revideras på säkerhetsområdet. Ett korrekt och säkert uppträdande i enlighet med arbetsinstruktionerna kan rädda liv.

Take Care - speech balloon from right

SE TILL att ta hand om dina kollegor – hjälp dem att arbeta säkert

Om du noterar en riskfylld situation, bör du påtala detta för din kollega. Kollegan kanske inte är medveten om sitt riskfyllda arbetssätt. Genom att diskutera problemet kan du kanske förhindra en olycka eller rädda liv.

SE TILL säkerheten för arbeten på hög höjd

För arbeten på över 2,5 meters höjd krävs särskilda försiktighetsåtgärder. I enlighet med tillämplig, nationell lagstiftning kan sådana krävas även för arbeten på lägre höjd. Se efter vilka regler och bestämmelser som gäller och använd skyddsutrustning vid arbeten på hög höjd.

SE TILL säkerheten för arbete som inte följer standard. Utför en bedömning beträffande säkerhetsrisker.

Installation av en ny linje och förberedelser på arbetsplatsen inför installation av ny utrustning kan ge upphov till icke standardmässiga arbetsvillkor. Nya installationer innebär ofta i håltagning i golvet, nya kablar, ny hjälputrustning osv. Säkerställ att dessa områden markeras ordentligt och förses med skyltar. Använd rödvita avspärrningsband för att märka ut dessa områden. Se till att dina kollegor och besökare befinner sig i säkerhet under arbete som inte följer standardarbetsrutiner.

SE TILL att använda de markerade gångarna när du besöker en arbetsplats.

Gångarna ger dig en säker passage på arbetsplatsen. Använd dessa närhelst det är möjligt. Hjälp till att hålla dessa markerade gångar fria från hinder och använd gångarna närhelst det är möjligt.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post