infra-outdoor

Brunnar, vägtrummor, tryckrör eller självfallsrör. Pipelife har det mesta inom VA.

VA - Vatten och avlopp

Sveriges mest kompletta leverantör inom VA (Vatten och avlopp). Vi levererar högkvalitativa brunnar, vägtrummor, tryckrör och självfallsrör.

Pålitliga VA-produkter för ett välfungerande samhälle

Infrastrukturen som bygger upp vårt moderna samhälle kräver kvalitet i form av säkra och täta rörsystem som transporterar dricks-, avlopps- och dagvatten. Pipelifes olika rörsystem erbjuder tillsammans en komplett helhet inom vatten och avlopp.

Samhället är beroende av effektiva och pålitliga infrastrukturella nätverk som ger tillgång till rent dricksvatten, samt säker bortforsling av avloppsvatten och dagvatten.

Pipelife har lång erfarenhet av att tillhandahålla produkter och lösningar som leder till en effektiv och pålitlig transport av dricks-, avlopps- och dagvatten. Vi fokuserar vårt arbete på att utveckla lösningar för infrastrukturella och miljömässiga utmaningar, nu och i framtiden..
Inom VA erbjuder vi följande sortiment:

●       Markavloppssystem som transporterar dag- och spillvatten
●       Polar-systemet med brunnar och betäckningar
●       Infra brunns- och ledningsystem till väg- och infrastrukturbyggnation
●       Isoterm frostsäkra vatten- och avloppssystem
●       Tryckrörsystem för transport av bl.a. tryckvatten, processvatten, spill- och dagvatten
●       Stormbox dagvattenhantering för att återanvända överskottsvatten på ett effektivt sätt
●       Eco infiltration enskilt avlopp
●       BDR byggdränering rör och delar
Dagvattenhantering

Säkerhet, kvalitet och miljö
Vi ser det som en viktig uppgift att bidra till en mer miljövänlig näringsverksamhet. Därför satsar vi på produkter med hög kvalitet och lång livslängd samt så effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser som möjligt. Ett viktigt led är reduktion av resursförbrukning och avfall samt reduktion av utsläpp i samband med transporter.

Vi eftersträvar att i så stor utsträckning som det är möjligt kopplat till standarder och regelverk använda återvunnet material.
Vår ambition är att alltid ställa högre krav på oss själva än branschstandard, lagar och förordningar inom områdena säkerhet, kvalitet, miljö och hållbarhet. 

Produkter och lösningar

Markavloppssystem

Självfallsledning för transport av dag- och spillvatten. Mycket god kemikalieresistens, motståndskraft mot nötning, flödeskapacitet och självrensningsförmåga. Används med fördel under såväl obelastade som tungt trafikerade ytor.

Polar brunnar och betäckningar

Stort sortiment av brunnar och betäckningar för skiftande användningsområden och miljöer. Täta ledningssystem med lång livslängd som dessutom kräver minimala insatser vid anläggning, drift och underhåll.

Infra rörsystem

Det mest kompletta och genomtänkta brunns- och ledningssystemet för väg- och infrastrukturbyggnation på marknaden. Samma rörtyp och samma dimensioner används oavsett om det är fråga om dagvatten, dränering, vägtrummor eller brunnar.

ISOTERM FROSTSÄKRA VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

Frostsäkra rörsystem för både vatten och avlopp som passar bra i berg och kustområden. Terrängen utnyttjas på bästa möjliga sätt och att du slipper gräva och spränga i områden med mycket berg och sårbar natur.

Tryckrörssystem

Används bland annat för transport av tryckvatten, processvatten, spill- och dagvatten. Plaströr är flexibla, tåliga, driftsäkra och väl lämpade att transportera bland annat dricksvatten som klassas som livsmedel.

Raineo dagvatten- hantering

Under Raineo samlar vi konstruktiva lösningar för att samla, behålla och återanvända överskottsvatten på ett effektivt sätt. Pipelifes dagvattenkassetter, Stormbox, är en del av systemet.

Eco Infiltration Enskilt avlopp

Enkla, driftsäkra lösningar på de problem som vanligtvis uppstår vid installation och drift av enskilda avloppsanläggningar. I sortimentet ingår bl.a. kompaktkassetterna avsedda för trånga förhållanden.

BDR byggdränering rör och delar

Dubbelväggiga dräneringsrör för exempelvis dränering runt byggnader, vägar, järnvägar, flygfält, värmekulvertar etc. Utvändiga dimensioner enligt markrörstandard, 110 och 160 millimeter, förenklar och leder till bättre ekonomi, vid hantering och läggning.

0Resultat
Inget resultat hittades för ""

Inget resultat hittades

Laddar

Vilka utmaningar har du inom VA?

Vi har höga krav när det kommer till certifieringar.
Vi på Pipelife har höga krav på oss själva när det kommer till godkännanden och certifieringar.
Flera av våra produkter inom VA är märkta med Nordic Poly Mark, ett frivilligt och samnordiskt kvalitetsmärke med syfte att säkerställa den kvalitetsnivå som sedan många år tillämpats i Norden. Produkter märkta Nordic Poly Mark övervakas av Instacert och uppfyller kraven, inte enbart enligt gällande EN-standard, utan även en rad tilläggskrav. 

Vi har alltid använt släta PVC eller PP-rör men är intresserade av ett dubbelväggsrör som Pragma.

Fördelen med dubbelväggsrör är framför allt den låga vikten. En unik fackverkskonstruktion med ett korrugerat ytterrör sammanfogat med ett invändigt slätt rör ger stor viktbesparing samtidigt som rörets styvhet bibehålls. Rörsystemet blir enklare att jobba med och förbättrar arbetsmiljön för installatörerna. Dessutom går det åt mindre plast vid tillverkningen och rören är därför mer klimatsmarta än släta markrör. Den PP copolymer vi idag använder till Pragma är ett mycket högvärdigt material som utvecklats för att ge röret de egenskaper som krävs för att uppnå högsta livslängd kombinerat med bästa egenskaper för nordiska klimatförhållanden. Materialet är slagtåligt i kyla samtidigt som det under lång tid tål utsläpp av hett vatten.

Främsta användningsområden är självfallsledningar för dag- och spillvatten men även andra typer av kanalisation där höga krav ställs på ledningens egenskaper och livslängd. Fördelarna med att välja ett enda rörsystem till både spill- och dagvatten är uppenbara. Det förenklar projektering och installation och gör framtida servisanslutningar och underhåll avsevärt enklare.
 

Pragma – Ett rör, flera användningsområden

Hos vårt rörsystem Pragma står användarvänligt och flexibilitet i fokus. Den speciella dubbelväggskonstruktionen gör rören lätta och styva. Rörtypen används till en mängd olika applikationer som t ex. avloppsrör, brunnar, dränering, kabelskydd och vägtrummor där den gemensamma nämnaren är att höga krav ställs på rörets egenskaper

Nyheter och referenser

Solblekta rör - Pipelife reder ut begreppen

Solblekta rörs kvalitet och livslängd

Pipelife Vägrör - bra miljöval

footprint shape in the 3d forest

Ett stort steg för miljön

Idyll far permanent vatten med Isoterm 01

Idyll får permanent vatten med Isoterm

vinylplus-2020

VinylPlus® - Pipelife Sverige officiell partner

VinylPlus® jobbar för hållbar utveckling


Sewage

VVS

Electro

Elinstallation

Cable Protection

Kabelskyddsrör

Drainage

DräneringService

Pipelife Academy

Woman at workplace with blueprint holding tablet computer

Beräkningsverktyg

Office buildings project emerging from a computer CAD software for architectural design, showing constuction plans, blueprint and structure. All models and plans are  available in my portfolio.

BIM


Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om våra lösningar och rörsystem inom vatten och avlopp eller annat så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post