VA

BDR byggdränering rör och delar

Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer.

Som ett resultat av detta tillverkar vi BDR-rör med utvändig dim 110 och 160 mm. Denna anpassning till markrörsstandard förenklar, och leder till bättre ekonomi, vid hantering och läggning.

Pipelife BDR täcker in de flesta behov. Exempelvis dränering runt byggnader, vägar, järnvägar, flygfält, värmekulvertar etc. Oavsett vilket dräneringsbehov Du har kan Pipelife erbjuda Dig den rätta lösningen.

Godkända

Pipelife BDR dubbelväggiga dräneringsrör för byggdräneringsändamål tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542. Kontroll sker genom avtal med Statens Provningsanstalt samt kontinuerligt genom intern produktionskontroll. SIS-tillstånd certifieringslicens nr 3115. Typgodkända av Sitac, godkännande 0393/02.

Uppfyller kraven enligt VVTK Väg.

Märkning

Pipelife BDR är märkta enligt Svensk Standard dvs dels genom prägling med följande uppgifter: Pipelife, PEH, nominell dimension, tillverkningsår och månad, dels med påklistrad eti-kett med följande uppgifter: Pipelife, PEH, ytter/innerdimension, rörlängd, intagsöppningars dimension samt typ av öppning. Dessutom uppgifter om godkännande.

Friktion

Pipelife BDR har slät och glatt inneryta vilket ger låg friktion och gör röret självrensande. Rörens släta insida gör att de även har avsevärt högre vattenföringsförmåga än rör av samma dimension med korrugerad insida. Den låga friktionen gör dessutom rören beständiga mot nötning från partiklar i den transporterade vätskan och är därför särskilt lämpliga för transport av t ex sandbemängt vatten.

Köldbeständighet

Polyeten har mycket hög slagseghet även vid extremt låg temperatur. Detta innebär att läggning kan ske utan problem vid minusgrader.

Kemikaliebeständighet

Polyeten är kemiskt resistent och helt korrosionsbeständigt vilket gör att rören är motståndskraftiga mot alla i jorden naturligt förekommande ämnen, och motstår låga pH-värden utan att påverkas. Materialet motsvarar kraven enligt ISO/TR 7474-1981.

Användningsområde

Pipelife BDR kan med fördel användas vid alla typer av markdränering. Genom att rören tillverkas i raka styva längder och levereras med dubbelmuff är de speciellt lämpliga vid dränering av t ex husgrunder, vägar, banvallar, flygfält mm där läggningsarbetet sker manuellt.

Vid behov av kombinerade dag- och dränvattenledningar se även vår broschyr Pipelife Infra®.

Läggningsanvisning

Pipelife BDR är dimensionerade för fyllningshöjd mellan 0,4-6,0 m över rörets hjässa.

Under förutsättning att rör med minsta nominella invändiga dimension 100 mm (97-105 mm) används klaras den absoluta merparten av alla dräneringssituationer.

Vid större dimensionerade flöden används vattenförings-nomogram och parametrarna lutning och flöde för att välja lämplig dimension.

Beträffande läggning, kringfyllning, filtermaterial och dylikt hänvisar vi till utförligare information i Plast- och Kemibranschernas Läggningsanvisning för husgrundsdränering, Anläggnings AMA och VVTK Väg.

Husgrundsdränering

Dränering av husgrund sker normalt med en ledning i dimension 100 mm runt byggnaden. Spolrör placeras på högsta punkten och därefter läggs rören lämpligen i två riktningar med lutning mot dräneringsbrunnen.

Dräneringsledningen kringfylls normalt med tvättad singel eller tvättad makadam med fraktionen 8-16 mm. Som filter mellan kringfyllning och omgivande jord kan duk av geotextil (bruksklass 1 eller 2) eller grusfilter med minsta tjocklek 100 mm användas.

Ladda ner

PIPELIFE ACADEMY

PIPELIFE ACADEMY är e-utbildningsplattformen för alla som direkt eller indirekt arbetar med plaströrssystem och vill öka sina kunskaper. Med hjälp av korta lektioner och efterföljande frågor hjälper utbildningen dig att förstå olika Pipelife produkters funktioner. Lektionerna är särskilt utformade för våra kunder så att varje lektion ger dig ny kunskap och expertis.

Efter framgångsrikt avslutad lektion tilldelas du ett personligt utformat diplom.

Pipelife Academy Keyboard

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om våra lösningar och rörsystem inom vatten och avlopp eller annat så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Fler produkter och lösningar

Infra-5

VA

Infra rör monteras

Dagvattenmagasinering

Polar bunnsystem monteras

Brunnar och betäckningar

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post