Elinstallation

Halovolt

Släta halogenfria elinstallationsrör.

Samlingsnamn för plaster med den gemensamma egenskapen att de inte innehåller halogena ämnen över en viss nivå. Installationsmaterial räknas som halogenfritt om den totala mängden (klor, brom, och jod) ej överstiger 0,2% samt fluor maximalt 0,1% (NPG verksnom 101). Plaströr med halter överstigande dessa gränsvärden anses vara halogena och därmed olämpliga att använda när minimala utsläpp av frätande eller giftiga ämnen eftersträvas. Pipelifes halogenfria produkter innehåller i övrigt inga ämnen upptagna i RoHS, REACH eller dess kandidatlista SVHC. Materialen ger ett lika säkert brandskydd som PVC. Vid eventuell brand avges inga skadliga gaser samtidigt som rökutvecklingen är låg. Används där höga brandskyddskrav ställs, oftast i offentlig miljö eller där dyrbar elektronisk apparatur eller lagringsmedia fi nns installerad.

Ladda ner


Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om produkter eller annat så tveka inte att höra av dig. Vill hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

Kontakta oss

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Telefon

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

E-Post

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.


Fler produkter och lösningar

Nordic Inomhusavlopp

PowerLine Installation

Elinstallation

Infra-5

VA

Kabelskyddsrör

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner