Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Ett stort steg för miljön

Ett stort steg för miljön

  • Grön värdekedja beskriver på ett överskådligt sätt Pipelifes miljöarbete, vad de som ansvarskännande industri har åstadkommit och hur de tänker inför framtiden. Ladda hem som PDF eller läs online.
  • Miljörapport 2018 där Pipelife i siffror redovisar vad de åstadkommit senaste verksamhetsåret och vilka mål de har. Ladda hem som PDF eller läs online.

Läs här om vårt samlade miljöarbete inom en mängd områden

Miljorapport-2018