Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

PVC-återvinning slår rekord

PVC-återvinning slår rekord

PVC-industrins frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus, är ett föredöme för hur en hel bransch kan arbeta för att uppfylla de Globala målen för hållbar utveckling, som antagits inom FN. Nyligen har lägesrapporten för VinylPlus presenterats och återvinningen av PVC slog nytt rekord under 2017 med 639 648 ton. Det motsvarar nästan 80 % av målet för 2020, som är 800 000 ton.

- VinylPlus är speciellt eftersom det är ett framgångsrikt frivilligt åtagande av hela PVC-materialets värdekedja. Alla jobbar tillsammans för ett hållbart samhälle med PVC. Med VinylPlus har den europeiska PVC-industrin ställt upp tydliga och ambitiösa mål och vi är väl på väg att nå dem, kommenterade Josef Ertl som är ordförande i VinylPlus.

PVC-branschen gjorde sitt första 10-åriga åtagande redan år 2000. Idag när EU-kommissionen har presenterat en strategi för plast i cirkulär ekonomi, och uppmanar till frivilliga åtaganden, betraktas PVC-branschen som en förebild.

- Vårt frivilliga åtagande bidrar till mer än den cirkulära ekonomin, säger Brigitte Dero som är chef för VinylPlus. Det omfattar många andra områden som är viktiga för en hållbar utveckling, t.ex. energi- och klimatpåverkan, och ansvarig användning av additiv.

Läs mer här (extern länk till VinylPlus pressmeddelande)

Läs mer här (om Pipelifes koppling till VinylPlus)

Läs också Pipelifes Kvalitets-, Miljö- och Hållbarhetspolicy

Läs mer här (om Pipelifes miljödokumenation)

tervinning