Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Ny säljare i Luleå

Mikael Hackström - ny säljare region nord 

Pipelife satsar offensivt i norra Sverige och förstärker med ytterligare en representant.

Mikael Hackström kommer närmast från Lulebygg i Norr AB och kommer att verka som säljare inom samtliga affärsområden på Pipelife, VA, VVS och El-Tele.

Stefan Holm, tidigare ansvarig för region norr,  kommer att "flytta söderut" och ansvara för nedre Norrland och region mellan. Stefan kommer på sin nya region att jobba enbart med VA och fyller därmed den vakans Pipelife haft sedan 1 mars 2011.

Name: Mikael Hackström.
Titel: Säljare på Pipelife region nord.
Bostadsort: Luleå.
Ålder: 46.
Familj: Fru och två barn.

Här hittar du Mikael Hackströms och övrigas kontaktuppgifter inom VA, VVS respektive El-Tele.