Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Pipelife byter affärssystem

SAP blir det system som hanterar företagets kärnprocesser och täcker in allting från produktionsplanering till försäljning och mycket mer.

Bytet från M3 till SAP har påverkat och kommer att påverka verksamheten. Men förhoppningsvis kommer bytet att innebär ett snabbare och effektivare flöde på alla platser och passera smärtfritt.

Pipelife i Finland bytte för ett år sedan och nu är turen kommen till Sverge och Norge.

Hör gärna av dig med frågor eller kommenarer.

Här hittar du direktnummer till våra nyckelpersoner och kundkontakter.

M3-SAP