Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Referenser

Kalmar Vatten och Renhållning - Referens tryckrör

Pipelife har levererat stora PE-rör till Kalmar Vatten och Renhållning AB. Kommunen säkrade därmed sitt råvattenbehov för lång tid framöver. Rören i dimension 710 mm levererades vattenvägen till Kalmar Sund därefter drogs de upp på land flera kilometer. Total rörlängd cirka 8 km.
Intresserad av något liknande? Kontakta gärna oss för mer information.

Foto: Bo Eriksson
Foto: Bo Eriksson