Peab nöjt med Divio®

Peab har lagt stora mängder av Pipelifes delbara kabelskyddsrör Divio® i pågående projekt Risslan i Luleå.

01. oktober 2019

Pipelife Divio®

  • Dimension invändigt 110 och 160 mm
  • Kan användas som reparationskit till befintliga kabelrör
  • Finns i både SRN och SRS
  • Tillverkas av återvunnen plast
  • Lätt att stänga – inga verktyg
  • Vinkelbar 15° per rör
  • Utbytbara låsklämmor
Pipelife Divio

Hantering och leveranser har fungerat perfekt, tycker arbetsledaren Ola Thurfjell på Peab Anläggning AB. Vi är mycket nöjda. Projekt Risslan är ett nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter vilket innebär att i Porsödalens industriområde byggs för att pla-cera en ny station för Räddningstjänsten, SOS Alarm och ÅVC- Återvinningscentralen. Entreprenör i samverkan med Luleå kommun är Peab.

Infl yttning av Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm sker i november 2020. Själva markarbetet pågår i området till oktober 2021. Divio® fi nns i dimensionerna 110 och 160 mm, i fl era styvhetsklasser och tillverkas av åter-vunnen plast.

De två rörhalvorna snäpps enkelt ihop till ett avvinklingsbart (15 grader per meter) skyd-dande rör där låsklämmans färg signalerar användningsområde, kraft (gul), opto (grön) eller tele (orange).

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner