Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Referenser

Behrn Arena, Örebro - Referens Stormbox

Stormbox reglerar flödet

Behrn arena är fotbollens huvudarena i Örebro. Arenan har de senare åren byggts om. Den gamla träläktaren har rivits och en ny modern läktare finns där istället.

  • Det finns nya hårdjorda ytor på området och kommunen ställer krav på vilka maximala flöden som får tillföras deras dagvattensystem, förklarar Mikael Melin, på VAP i Örebro.

Första etappen har handlat om fotbollsstadion, Behrn Arena, före detta Eyravallen, och andra etappen omfattar bandyplanen, förde detta Vinterstadion.

  • Det kommer att bli mer och mer av den här varan menar Mikael Melin. Det kallas flödesutjämning och boxarna är moderna och ekonomiska alternativ till andra typer av ”hål” i marken, singel och annat.


Foto: Bo Eriksson