Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Hemgården etapp 1, Nyköping

  • Grossist Ahlsell
  • Entreprenör NCC
  • Beställare Nyköpings kommun
  • Produkter Pragma markavloppsrör, PE tryckrör, DV dränering
NCC utför markarbete och bygger ett helt nytt industiomrade väster om Nyköping, väl synligt från E4:an. projektet omfattar såväl markarbeten som husbyggnation för den lager och logistikverksamhet som kommer att bedrivas på området.
  • Allt har fungerat på bästa sätt. Vi är nöjda med både leveranser och rör rapporterar Stefan Urby, platschef på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

 

Leif Westling - Pipelife