Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Hemgården etapp 1, Nyköping

Grossist Ahlsell
Entreprenör NCC
Beställare Nyköpings kommun
Produkter Pragma markavloppsrör, PE tryckrör, DV dränering

Beskrivning

NCC utför markarbete och bygger ett helt nytt industiomrade väster om Nyköping, väl synligt från E4:an. projektet omfattar såväl markarbeten som husbyggnation för den lager och logistikverksamhet som kommer att bedrivas på området.
-Allt har fungerat på bästa sätt. Vi är nöjda med både leveranser och rör rapporterar Stefan Urby, platschef på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

Kontaktperson

Leif Westling - Pipelife

Bilder

pipelife_flags