Image picture

Hållbarhet är en del av vårt liv. Låt oss tillhandahålla ett tryggt och bekymmersfritt boende.

Caring

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar och förordningar inom områdena kvalitet, miljö och hållbarhet.
Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystemen för kvalitet och miljö.

MILJÖPOLICY

  • Vår målsättning är att erbjuda hållbara plaströrssystem med lång livslängd.
  • I vår verksamhet arbetar vi med att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att skydda miljön.
  • Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort- och långsiktiga miljömål, såsom materialval, transport och energi.
footprint shape in the 3d forest

HÅLLBARHETSPOLICY

  • Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, såväl lokalt som internationellt.
  • Vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas med ekonomiskt ansvar för interna och externa intressenter.
  • Hållbarhetsfrågor ska värderas i samtliga företagsprocesser.
Grandfather with his grandson working in the garden,watering salads.


Våra produkter i de olika miljöbedömningssystemen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Produkter rekommenderas, accepteras eller undviks. Sök om produkten är registrerad och bedömd på Byggvarubedömningens hemsida. Du måste skapa konto, registrera dig som användare och logga in.

Basta

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

SundaHus

Sunda Hus i Lidköping är ett konsultbolag som jobbar med materialval i inomhusmiljö. Med ett webbaserat system och rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

VinylPlus®

VinylPlus® är ett frivilligt program för hållbar utveckling av den europeiska PVC-industrin.

PVC tillverkas av salt, olja och naturgas och är en av världens mest använda plastmaterial med ett brett utbud av applikationer som fönster, vatten- och avloppsrör, golv, förpackningar, kablar, kreditkort och ett stort antal livräddande medicinska applikationer.

REACH

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

VinylPlus®

VinylPlus® är ett frivilligt program för hållbar utveckling av den europeiska PVC-industrin.

PVC tillverkas av salt, olja och naturgas och är en av världens mest använda plastmaterial med ett brett utbud av applikationer som fönster, vatten- och avloppsrör, golv, förpackningar, kablar, kreditkort och ett stort antal livräddande medicinska applikationer.

0Resultat
Inget resultat hittades för ""

Inget resultat hittades

Laddar

Vårt ansvar att bevara och skydda är inte bara ett val. Det är vår plikt.

Yvette Lennartsson, Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

Det är vår plikt att utveckla och tillverka rörlösningar som aktivt bidrar till en säkrare och mer hållbar framtid. Och det är vår plikt att minimera vår miljöpåverkan och maximera arbetssäkerheten.

Yvette Lennartsson - Safety, health and environmental coordinator

Nyheter

Solblekta rör

Solblekta rör - Pipelife reder ut begreppen

Påverkar solblekning livslängden eller hållbarheten på plaströr? Pipelife svarar på den återkommande frågan

footprint shape in the 3d forest

Ett stort steg för miljön

Ett stort steg för miljön

vinylplus-2020

VinylPlus® - Pipelife Sverige officiell partner

VinylPlus® jobbar för hållbar utveckling

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver mer information om våra lösningar och rörsystem inom vatten och avlopp eller annat så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till.

Get in Touch

kontaktalternativ

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

*  Obligatoriska fält

Dina uppgifter kommer att behandlas som konfidentiella. Ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter kan när som helst återkallas per telefon +46 513-22100 eller via e-post skickad till Pipelifes HR-team (jobs@pipelife.se). För alla detaljer om lagring, bearbetning och radering av data samt dina rättigheter avseende användningen av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post