Vanliga frågor Kabelskydd

Vilket förläggningsdjup behövs för era kabelskyddsrör?

Förläggningsdjup för kabelskyddsrör varierar beroende på vilka markförhållanden man har. Det finns olika typer/klassningar på kabelskyddsrör som används vid olika markförhållanden. Alla våra kabelskyddsrör är klassade/tillverkade enligt Verksnorm 5200.
-Kabelskyddsrör som används vid normala markförhållanden skall vara klassade/märkta med SRN (Skydd- Rör-Normalt). Dessa rör skall förläggas på ett djup på minst 55cm.
-Kabelskyddsrör som används vid svåra markförhållanden skall vara klassade/märkta med SRS (Skydd- Rör-Svår). Dessa rör skall förläggas på ett djup på minst 35cm.
-Kabelskyddsrör som används vid extrema markförhållanden skall vara klassade/märkta med SRE-P (Skydd- Rör-Extrem). Dessa rör får förläggas ovan jord och ner till 35cm:s djup. De kan även förläggas på sjöbotten.
Ytterliggare information om förläggning finns att läsa i "Kabelförläggning i mark, KJ 41:15" utgivet av EBR utgiven av Energiföretagen (https://www.energiforetagen.se/ebr/)

Kan man gjuta in delbara rör inomhus?

Kabelskyddsrör generellt är inte bra att använda inomhus. De är inte brandskyddade då syftet med produkterna är att använda dem i mark. Det kan gå bra att gjuta in ett kabelskyddsrör i betong för användning inomhus då betongen skyddar mot brand. 
Dock är det riskfyllt att gjuta in delade rör då de inte är vatten/betong täta. Det finns risk att det läcker in betong inne i rören om man gjuter in dem. 
Det är likadant med Divio som inte heller är ”gjuttätt”. 

Är era kabelskyddsrör halogenfria?

För att svara på denna fråga måste man fråga sig varför frågan kommer upp till diskussion!

Det korta svaret är:
Alla kabelskydd som är tillverkade i PP och PE är halogenfria. Kabelskydd av PVC innehåller natriumklorid (vanligt koksalt) vilket är en halogen.

Det långa svaret är:
Halogena ämnen såsom fluor, klor, brom är tillsatsämnen som tillsätts i byggprodukter för att frammana flamskydd och funktionalitet såsom icke brandspridande funktioner.
Kabelskydd som är konstruerade för markförläggning har inget behov av flamskydd/icke brandspridande funktion då de ligger nedgrävda i mark. Därför finns inga sådana tillsatser i dessa produkter. När det gäller PVC så är grundkonstruktioner i PVC i sig bestående av natriumklorid och därför klassas dessa som halogena. 
Det är även därför det inte är tillåtet att använda kabelskyddssystem som är tillverkade för markförläggning inne i byggnader. Det man får göra med ett kabelskyddsrör är att gå in i en byggnads första brandcell. Därefter måsta man byta rör till installationsrör för inomhusbruk som har flam-/brandskyddsmedel för att klara av de brandklassningar som finns för inomhusinstallationer.

Flamskyddsmedel är i de flesta fall numer halogenfria.

Hur stor kabel kan jag dra in i ett kabelskyddsrör?

Det finns reglerat i EBR:s KJ 45:15 hur stor en kabel får vara i ett kabelskyddsrör.
Reglerna säger att en kabels diameter inte får överstiga mer än 80% av innerdiametern på kabelskyddsröret. Det innebär att man tar kabelns diameter X 1,2 för att räkna ut den minimala innerdiametern för ett passande kabelskyddsrör.

Vilken klassning har ett Opto eller Tele rör? SRN, SRS eller SRE-P?

I Verksnorm 5200 definieras klassning av kabelskyddsrör för kraftkabel. Det innebär att kabelskyddsrör för opto och telekabel inte kan klassas in i SRN, SRS eller SRE-P klasserna då de är tänkta för lågspänning och optisk fiber.
Dock kan kabelskyddsrör för dessa typer av kablage uppfylla samma fodringar som för SRN, SRS och SRE-P klassade kabelskyddsrör. Dock får de inte märkas med dylik klassning. (SRN, SRS eller SRE-P)

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post