Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

PALS Logistik

Vill du minska din totalkostnad, bidra till att fler projekt håller tiden och samtidigt värna om miljön?

Ett begrepp vi kallar för PALS. Här kan du läsa mer om hur vi på Pipelife bidragit till att skapa allianser med leverentörer, systerföretag och kunder. Syftet är att skapa framgång genom samarbete.

PALS affärsidé

Vinn-vinn-vinn

Pipelife har sedan länge anpassade system för lagerstyrning, optimalt framtaget i samarbete med kunder och leverantörer. Ensam är i det här fallet inte stark. Via samarbete och att utnyttja vår närhet med tre fabriker i Sverige blir godset transporterat på rationellast sätt, från råvara till färdiginstallerad produkt.
Målet är att allt ska bli rätt - tid, plats och allt det där andra.

PALS Allianser

Vill du bredda ditt kontaktnät, minska totalkostnaden och öka försäljningen?

Pipelife har en lång historia både i Sverige och i världen. Detta har skapat personell och maskinell spetskompetens inom alla sektorer. Utnyttja detta och använd oss som ”brygga” till andra kunniga aktörer, inom IT, materialkunskap eller till egen kompetenshöjning. Via ett flertal branschorganisationer arbetar vi aktivt för att höja statusen, öka investeringarna och därmed marknaden.
Vi hjälper dig hitta rätt vägar i en stundtals brokig värld.

PALS Logistik

Vill du minska din totalkostnad, bidra till att fler projekt håller tiden och samtidigt värna om miljön?

Pipelife har sedan länge anpassade system för lagerstyrning, optimalt framtaget i samarbete med kunder och leverantörer. Ensam är i det här fallet inte stark. Via samarbete och att utnyttja vår närhet med tre fabriker i Sverige blir godset transporterat på rationellast sätt, från råvara till färdiginstallerad produkt.
Målet är att allt ska bli rätt - tid, plats och allt det där andra.

PALS Partner

Vill du ha trygghet, få möjlighet att göra fler lönsamma affärer och öka din konkurrenskraft?

Pipelife är en långsiktig, global, aktör som skapar värden tillsammans med sina samarbetspartner. Förhoppningen och målet är fler och lönsammare affärer. Detta skapas genom öppenhet och samarbete, medvetna och långsiktiga satsningar på produktutveckling, materialval och låg totalkostnad. Utan att ge avkall på varken kvalitets- eller miljömål.
Det kallas vinn-vinn eller till och med vinn-vinn-vinn.

PALS Service

Vill du spara tid, få svar på dina frågor direkt och samarbeta med någon som verkligen ställer upp när det drar ihop sig?

Pipelife ställer upp, både med människorna och med tekniken. Bakom företagslogotypen finns engagerade medarbetare som ger support när det verkligen gäller, både ute i fält och på hemmaplan, vid telefonerna. Utanför ”kontorstid” hittar du massor av viktig information på vår fräscha hemsida, Pipelife Information Center. Uppdaterad information, dygnet runt – branschnyheter och produktinformation.
Rätt från början, då sparar du pengar. Kolla med Pipelife, för säkerhets skull.

pals