Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

PVC och PP markrör

Rekommendationer vid upphängning av avloppsrör under bottenplatta
Spillvattenledningar förlagda under bottenplatta kan skyddas mot sättningsskador genom att hängas upp under byggnadens bottenplatta.

Klamring
Beslagen ska vara tillverkade av syrafast stål och bör vara justerbara för att kunna samverka jämnt vid lastupptagningen. Svepets bredd ska vara minst en fjärdedel av rördiametern. Minst två pendlar per rörlängd ska användas vilket resulterar i maximalt stödavstånd enligt nedanstående tabell.

För att minska belastningen på rörledningen kan återfyllningen istället för makadam återfyllas med lättklinker ovan rörets hjässa.
Upphängningspendlarna gjuts fast i bottenplattan och förankras genom bockning eller förses med bricka. Bockade pendlar kan hakas i bottenplattans armering.

PVC och PP markrör
Rekommenderade maximala stödavstånd för PVC och PP markrör

Rördimension Fyllningshöjd Tung fyllning* Lätt fyllning* 
110 0,5 0,5 m 1,0 m
  1,0 0,3 m  0,5 m
  1,5  0,2 m 0,4 m
160 0,5 0,6 m 1,0 m
  1,0 0,4 m 0,6  m
  1,5 0,2 m 0,5 m
200 0,5 1,0 m 1,0 m
  1,0  0,5 m 1,0 m
  1,5 0,3 m 0,6 m

Densitet fyllningsmaterial
*Tung fyllning 1600 kg/m3
*Lätt fyllning (Leca) 500 kg/m3
Inre friktionsvinkel 45 gr.

trees