Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

PVC och PP markrör

Rekommendationer vid upphängning av avloppsrör under bottenplatta
Spillvattenledningar förlagda under bottenplatta kan skyddas mot sättningsskador genom att hängas upp under byggnadens bottenplatta.

Ladda ner fullständig rapport

Klamring
Beslagen ska vara tillverkade av syrafast stål och bör vara justerbara för att kunna samverka jämnt vid lastupptagningen. Svepets eller klammerns bredd ska vara minst lika med halva rördiametern. Minst två pendlar per rörlängd ska användas vilket resulterar i maximalt stödavstånd enligt grafer till höger.

För att minska belastningen på rörledningen kan återfyllningen istället för sand/grus återfyllas med lättklinker ovan rörets hjässa.
Upphängningspendlarna gjuts fast i bottenplattan och förankras genom bockning eller förses med bricka. Bockade pendlar kan hakas i bottenplattans armering.

Rekommenderade maximala stödavstånd för PVC och PP markrör, se grafer till höger

Densitet fyllningsmaterial
*Tung fyllning 1800 kg/m3
**Lätt fyllning (Leca) 600 kg/m3
Inre friktionsvinkel tung fyllning: 45 gr.
Inre friktionsvinkel lätt fyllning (Leca): 34-39 gr.

Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PVC. Återfyllning med sand/grus.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PVC. Återfyllning med sand/grus.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PVC. Återfyllning med lättklinker.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PVC. Återfyllning med lättklinker.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PP. Återfyllning med sand/grus.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PP. Återfyllning med sand/grus.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PP. Återfyllning med lättklinker.
Tillåtna stödavstånd för upphängd avloppsledning under bottenplatta. Markavloppsrör av PP. Återfyllning med lättklinker.