AVANCERAD PLASTÅTERVINNING: MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR PÅ VÄGEN MOT EN CIRKULÄR EKONOMI

Med en livslängd som sträcker sig över generationer säkerställer rörsystem av plast säker transport av vatten, el eller gas. För att bevara den värdefulla råvaran efter den primära användningen har Pipelife satt upp ambitiösa återvinningsmål som stöder EU:s plaststrategi och som främjar framväxandet av en cirkulär ekonomi.

Längre användbar livslängd för plast

Varje år bearbetar Pipelife hundratusentals ton plast, främst polyeten (PE), polypropylen (PP) och polyvinylklorid (PVC). Många av rören som tillverkas av dessa material håller i 100 år eller mer. Att förlänga materialets livslängd är ett av målen i Wienerbergers hållbarhetsstrategi 2020+ på miljöområdet, vid sidan av skyddet av den biologiska mångfalden och utfasningen av fossila bränslen.

Målen som har satts upp för framtiden är tvåfaldiga: 

– Å ena sidan vill vi göra våra produkter 100 % återvinningsbara. I framtiden kommer vi att kunna ta bort ett rör från rörgraven det är installerat i, återvinna det och använda det som sekundärt material vid tillverkningen av ett nytt rör, säger Zoran Davidovski, chef för FoU och hållbarhet på Pipelife. Å andra sidan måste återanvändningen av värdefulla material säkerställas. – Genom att ge plaster ett andra eller tredje liv förhindrar vi att de hamnar i naturen och i haven.

Framgångsrik användning av återvunnet material

Den växande andelen sekundära råvaror som används – en ökning från 67 kg per ton produkter 2017 till 85 kg 2019 – bekräftar att Pipelife har varit framgångsrika i sina insatser. Med andra ord: Av de 740 000 kilometer rör som såldes förra året bestod 62 000 kilometer av återvunnen plast. Detta motsvarar en sträcka av 1,6 varv runt jorden.

Och det är bara början: En ny kabelledning tillverkas helt och hållet av sekundära råvaror. Andra projekt utvecklas, såsom tillverkningen av flerskiktsplaströr i Tyskland och Tjeckien. Detta är rör som har tunna yttre och inre skikt av jungfruligt material och ett mellanlager av återvunnen plast, där andelen sekundära råvaror i förhållande till nytt material är 80 % kontra 20 %.

Kvalitet och standarder spelar roll

– En av de största utmaningarna är att hitta den plastmaterialtyp och -kvalitet som lämpar sig bäst för den aktuella produkten, säger Theodora Rompoti. Som chef för International Plastics Raw Materials Purchasing ansvarar hon för upphandlingen av råvaror för alla Pipelife-företag. Det mesta av de sekundära råvarorna har utvunnits från andra produkter, som plastflaskor och annat avfall. De köps in i form av pellets eller pulver och förädlas till nya produkter.

Rättsliga normer är ett annat hinder, speciellt i Europa. För närvarande är användningen av sekundära råvaror fortfarande begränsad för de flesta tillämpningarna på grund av äldre standarder. 

– Tillsammans med TEPPFA, European Plastic Pipe and Fittings Association, har Pipelife gjort stora framsteg i arbetet för en uppdatering av standarderna. Mycket arbete återstår dock att göra, betonar Davidovski 

Lovande återvinningsteknik 

Mekanisk återvinning har sina begränsningar på grund av sammansättningen hos vissa plastmaterial eller på grund av rättsliga krav. Ny teknik måste därför användas i framtiden. Plast tillverkad av flera olika råvaror kan återvinnas i en kemisk process där de bryts ner till etylmolekyler. Denna teknik är fortfarande i sin linda. Samtidigt bedriver Pipelife forskning om icke-fossila, biobaserade råvaror.  

Under 2020 ska mängden sekundära råvaror i Pipelifes rör ökas till 90 kg per ton produkter. För att nå detta mål måste den mekaniska återvinningen av värdefulla ämnen förbättras ytterligare. Ur företagets perspektiv erbjuder kemisk återvinning också möjligheter för framtiden. Samtidigt ökas procentandelen interna returråvaror. Det finns också en stor potential i sortering av material och återvinningsprocessen: Möjligheterna att göra allt detta inom Wienerberger Group är också något som man tittar på.

Prognos: Innovationer för framtiden 

Innovation är nyckeln till den cirkulära ekonomin. Efterfrågan på produkter tillverkade av återvinningsmaterial ökar, men kunderna förväntar sig att de har samma egenskaper och samma livslängd som produkter som har tillverkats av nya material. Omfattande tester görs därför för att utvärdera den långsiktiga prestandan hos sådana produkter. Rören testas i laboratoriet med avseende på spricktålighet under förhållanden som motsvarar praktisk tillämpning. 

Pipelife arbetar samtidigt intensivt med att optimera konstruktionen på sina rör och förbättra deras egenskaper ytterligare. – Vi har sett enorma framsteg i produktionen av plastmaterial. Med allt som händer i denna sektor ser vi på framtiden med optimism, säger Zoran Davidovski.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post