Blåklockan i Örnsköldsvik

Mars 2024

Om projektet

 

Projekt: Kvarteret Blåklockan - Örnsköldsvik

Beställare: Nybergs Bygg och Måleri
Entreprenör: Bredbyns Schakt AB, Dennis Hellberg, dennis@bredbynsschakt.se
Grossist: Ahlsell Sverige AB, Kevin Cutts
Pipelifesäljare
Magnus Näsström  +46709704624   magnus.nasstrom@pipelife.com
Anders Ahlmark +46765363204 anders.ahlmark@pipelife.com
Affärsområde: Infra XL - dagvattenhantering

produkter

 

Pipelife har i projektet levererat Stormbox II dagvattenmagasin,
1st ID600 fördelningsbrunn med sandfång samt en
ID600 flödesregleringsbrunn efter magasinet. 

Volymen på Stormbox II-magasinet är ca 83m3, längd 19,2m, bredd 7,2m samt 1 kassett i höjd. 

Total kostnad för projektet, ca 7 miljoner kronor. 

OM PROJEKTET

Under 2023 påbörjades byggnationen av 38 lägenheter, fördelat på två flerbostadshus nära småbåtshamnen på Andra Långgatan i Örnsköldsvik. Fastigheterna kommer att byggas i två våningar med suterrängplan. Alla lägenheter kommer att få inglasad balkong alternativt uteplats.
Beställaren Nybergs, hade behov av att lokalt fördröja dagvatten samt reglera utflödet, utifrån Örnsköldsviks kommuns dagvattenstrategi.

KLARAR 20ÅRS-REGN

Förutom sträng kyla, snö och djup tjäle, bestod utmaningen för beställaren tillsammans med entreprenören att hitta en lösning som på grund av platsbrist kunde fördröja den volym dagvatten som projektet krävde.  

Kontakt togs med våra specialister och en kundanpassad lösning och magasinet beräknades utifrån ett 20års-regn med klimatfaktor 1,25.
Bredbyns Schakt beslutade sig för att använda sig av Stormbox II dagvattenmagasin i kombination med en specialtillverkad fördelningsbrunn med sandfång innan magasinet, samt en flödesreglerande brunn efter magasinet, från Pipelife.

Tidplanen för den delen av projektet var ca 1,5vecka, men förkortades till 1vecka på grund av att allt flöt på riktigt bra, transporterna kom i exakt tid och dagvattensystemet var enkelt att installera.  


Vi uppskattar alltid en tät dialog med entreprenören

I Kvarteret Blåklockan har vi haft en bra kommunikation med Dennis på Bredbyns Schakt som har stor erfarenhet av liknande projekt, vilket resulterade i en smidig hantering av både design på dagvattenmagasin samt uppritning av specialbrunnar.

Dennis Hellberg från Bredbyns Schakt delar med sig av sin erfarenhet från detta projekt och lyfter fram att Stormbox II är en lättinstallerad systemlösning.
Han framhäver särskilt systemets smidighet och den tydliga utformningen av anslutningsplattorna som stora fördelar.

För Bredbyns Schakts del så började schaktningsdelen för 2 st huskroppar i mitten av maj -23. Då gjordes grunden och en del plattläggning och VA-jobb runt husen. De har även satts en mur nu i vinter och detta magasin. Färdigställandet kommer att ske under våren/sommaren 2024.
Nu när Stormbox II-lösningen är på plats, vet man att projektet klarar ett 20års-regn (minst) och följer Örnsköldsviks kommuns dagvattenstrategi!

 

Vi tackar för förtroendet och det fina samarbetet!

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post