Stora Neden, Varberg och Falkenberg

September 2022

Om projektet

Projekt: Stora Neden
Beställare: VIVAB
Entreprenör: Annebergs bygg & anläggning AB 
Svetsare:  Svanesunds rör
Grossist: Ahlsell
Pipelifesäljare: Joel Shürer von Waldheim   joel.schurer@pipelife.com  +46733748121
Affärsområde: VA

Levererade rör

800 PE100 SDR17 18m Blå stripe                   12000 meter
200 PE100 SDR17 12m Blå stripe                     2000 meter
160 PE100 SDR17 12m Blå stripe                      5400 meter
250 PE100 SDR17 12m Brun stripe                   2700 meter
200 PE100 SDR17 12m Brun stripe                     400 meter
160 PE100 SDR17 12m Brun stripe                   3100 meter
800 PE100 SDR11 12m Blå stripe                        300 meter
200 PE100 SDR11 12m Blå stripe                        300 meter

Projekt Stora Neden startade 210115  och är pågående.
För att säkerhetsställa tillgången av dricksvatten och redundansen för Varberg och Falkenbergs invånare i framtiden har man satsat på en långsiktig och hållbar lösning.
Projektet består av bl.a 800 PE100 SDR17 ledning i 18m längder genom traditionell rörläggning med stumsvetsning av rören. Med hjälp av 60st rullstöd har Svanesunds rör lyckats att svetsa obehindrat i en sträcka på 800m åt gången! 
Utmaningen har varit ledningens sträckning utefter markägares önskemål. Väder och vind är alltid en faktor att ta i beaktande när projekt av denna dignitet skall utföras. Under sommarhalvåret har man varit på låglänta platser och vintertid på högre belägna marker.  I projektet har beställaren ställt mycket höga krav på kvaliteten på rören, och Pipelife har levererat med mycket god kvalitet.
Både beställare och entreprenör är väldigt är nöjda med utförandet. Gruppen i form av anläggare och grävmaskinister har stått ut i ur och skur och gjort ett fantastiskt arbete! 
Planeringsarbetet har varit den viktigaste biten för att få allt material på plats i tid då 800mm rör och delar inte är standardprodukter.
Tack vare snabb och öppen kommunikation tillsammans med Annebergs Bygg & anläggning, Vivab och Pipelife har projektet löpt på exakt enligt tidsplan.

Vi på Pipelife tackar för förtroendet och ett gott samarbete!

På rören nedan ser vi Sven-Erik "Svenne" Eriksson Vivab, Viktor Karlsson Annebergs Bygg och Joel Shürer van Waldheim Pipelife.

Nedladdningscenter
Hittade du inte det du letade efter?

Kontakt-<br>personer

Kontakta oss +46 513 221 00

Hel lista över kontaktpersoner

Kom i kontakt med vårt team

Välj vilket sätt du vill komma i kontakt med oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Telefon

Call back service
Vi kommer att kontakta dig via telefon
E-posttjänst
Vi kommer att kontakta dig via e-post