Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Referenser

Sydvatten - Referens PE tryckrör

Rör till livsmedelsklassat vatten

Sydvatten AB med 14 delägarkommuner bygger en ny dricksvattenledning som ska förse Bjuvs kommun med drickvatten från sjön Bolmen. Sträckan är 1,3 mil och ledningsdiametern 630 mm.
Projektet har diskuterats sedan hösten 2007 och nu till sommaren sker första leveransen av drickvatten till invånarna i Ekeby.
Sydvatten förser totalt 750 000 invånare med vatten. Byggledare Ingemar Persson har varit med från början.
-Kraven ökar på kommunerna hela tiden, kvalitetsmässigt och annat, förklarar han investeringen. Vatten är ju ett livsmedel med allt vad det innebär.

Joakim Nyberg, orderchef, och Kjell Johansson, ansvarig säljare, framför de imponerande rören som är på väg till NCC.
Joakim Nyberg, orderchef, och Kjell Johansson, ansvarig säljare, framför de imponerande rören som är på väg till NCC.