Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Frågor och svar - El-Tele

Är det någon skillnad på de olika Optorör som erbjuds på marknaden?

Ja, man kan dela upp dem i två tryckklasser PN 6 och PN 10.
Detta står för hur mycket luft eller vattentryck man kan utsätta röret för, ju hårdare man kan blåsa eller spola desto längre kommer man med kabel eller fiber.

Sedan finns det tre olika sorter inom tryckklasserna:

  • Vanligt Optorör utan bearbetad insida.
  • Rillat Optorör, d.v.s. röret har längsgående rillor inuti för att minska friktionen.
  • Lågfriktionsrör ( LF ) d.v.s. insidan på röret är speciellt behandlat så att det skall bli så glatt som möjligt.

Man kan säga att ju glattare röret är ju längre kommer man och då är det LF röret som är bäst.

Varför har ni övergått till svarta flexböjar SRN?

Detta beslut är taget för att underlätta för er användare.

I och med att böjen är kort, så ser man alltid färgen på röret i samband med uppgrävning så det går inte att missa vad det är för strömstyrka på kabeln som ligger i.

Varför skall man välja Pipelifes brunnar vid Optoförläggning?

Våra brunnar har stora variationsmöjligheter:
Samma brunn kan användas dels i grönyta, dels med utbyte av lock i väg.
Dom är lätta, ca. 30 kg. så det behövs ingen lyftanordning vid sättandet.
Det finns möjlighet till egen varierad håltagning ifrån alla håll.
Man kan både slinga (via slits) och koppla i samma brunn.
Man kan förhöja locket vid behov.
Lagerhållning underlättar när det bara är en sort att hålla reda på, så oavsett om det läggs gula, gröna eller orange rör så kan man använda svarta flexböjar.

Ställ din fråga!

Är det något du inte hittar? Maila till oss på Pipelife så publicerar vi svaret här och mailar dessutom till dig.

Maila till: info@pipelife.se

view_pipe