Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Brand- och ljudtester Inomhusavlopp

Pipelife har testat - vi vet vad som gäller

Som seriös aktör på marknaden vill det till att ha kontroll över processerna. I de flesta fall sträcker sig detta långt längre än från det att produkterna lämnar lagergården.
Pipelife levererar godkända produkter. De testas enligt konstens alla regler och ska uppfylla krav enligt bland annat Nordic Poly Mark och Säker Vatteninstallation.

Ofta tar vi hjälp utifrån och gör oberoende tester.

Brand

Brandtesterna gjordes hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås och gäller våra inomhusavsloppssystem Smartline, Stilla och Nordic.

Resultaten av brandtesterna visar hur nödvändiga säkerhetsåtgärder ska vidtas i samband med installation. Detta framgår i våra publicerade installationsanvisningar för respektive produktområde.

Ladda hem hela SP:s rapport om brand här.

Ljud

Ljudtesterna har gjorts av etablerade Fraunhofer- Institut für Bauphysik i Stuttgart, Tyskland. Dessa visar klart och entydigt att det är skillnad på traditionella plaströr för inomhusavloppsrör och ljuddämpande.

Det skiljer 5 dB eller 23% mellan ett ljuddämpande och ett standardsystem.

Ladda hem hela Fraunhofers rapport om ljud här.

brand_n
Rapport_inomhus
Ljud_n