Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Pipelife Vägrör - bra miljöval

Pipelife arbetar målmedvetet med att minska klimatpåverkan. Som ett led i detta arbete lanserar man nu ett vägrör som till stor del består av återvunnet/recirkulerat material.

  • Innerdimension 300-800mm
  • Bra miljöval med återvunnet material
  • Återvinningsbart
  • 100% kompatibelt med Infra-systemet
  • Integrerad muff
  • Ringstyvhet SN8 i enlighet med SS-EN13467
  • Ljus insida

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet

Klicka här för att komma till sortimentet

 

Vagror_s_2
Vagror_inst_s