Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Två nya betäckningar

Två nya kompletta betäckningar

Nu utökar vi vårt populära sortiment av teleskopbetäckningar till att gälla även för tillsynsbrunn PRO 600 och nedstigningsbrunn PRO 1000. Båda tillverkas i segjärn med fast monterat teleskoprör i polyeten.

Tack vare att båda kan monteras med manschett i stigarrör/kona så blir brunnen tät mot inträngande grundvatten ända upp till strax under markytan. Täta spetthål minskar dessutom inträngande ytvatten.

Lösningen har ergonomiska fördelar tack vare den låga vikten samt att locket både går att öppna och stänga med verktyg.

  • Ergonomisk
  • Barnsäker låsning
  • Lock och ram i segjärn
  • Lång livslängd
  • Fast monterat teleskoprör
  • Tredjepartcertifierad enligt SS-EN 124

Klicka här för att ladda hem och läsa Nyhetsbrevet T60 och T110, september 2016.

Klicka här för att hitta din VA-representant på Pipelife.

T60-T110_s
T60
Teleskopbetäckning Polar T60
T110
Teleskopbetäckning Polar T110