Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

RaineoFrån och med nu är översvämning ett val, inte ett naturfenomen!


Pipelife storsatsar i Europa med ambitionen att bidra till konstruktiva lösningar i de globala klimatförändringarnas tid. Lösningarna samlas under det patenterade begreppet Raineo®.

Det handlar om att samla, behålla och återanvända överskottsvatten på ett effektivt sätt.

Många har redan installerat Stormbox, Pipelifes dagvattenkassetter, vilka är en del av systemet.

Ytterligare information:

Vid frågor kontakta gärna någon av våra VA-representanter.
Fastland-eller-o_z
Fastland eller ö?
Parkering-eller-docka_z
Parkering eller docka?
Motorvag-eller-farled_z