Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

NPG Plaströrsåtervinning

"Genom att lämna in plaströrsspill till NPG bidrar du till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö."

Observera att några förändringar gjorts för containrarna. Följande placeringar gäller:

Container 1    Entek, Helsingborg
Container 2    KWH Pipe, Borås
Container 4    Stadspartner, Norrköping
Container 5    5 a & b. Stockholm Vatten
Container 6    Växjö Kommun
Container 7    Örebro Kommun
Container 8    Vimmerby Kommun
Container 11    Bulltofta Malmö
Container 12    Ängelholm


Ladda hem NPG:s broschyr eller läs den direkt på skärmen.