Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Ny muff på Nordic inomhusavlopp

Vårt Nordic inomhusavloppsrör har genomgått en förändring vilken innebär att röret fortsättningsvis förses med anformad muff i kombination med en Dinlock™ tätningsring.

Förändringen som sker successivt i takt med att vårt lager töms beräknas vara slutförd under första kvartalet 2011.

Vi garanterar samma goda tätning och låga monteringskraft som med den rotationssvetsade föregångaren.

Mer information: