Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

En Smart tävling

Fotografera ett pågående/färdigt projekt där SMARTLINE använts.

Det ska tydligt framgå att det är frågan om just SMARTLINE. Skicka därefter in din bild enligt något av alternativen nedan.
För att gälla som giltigt tävlingsbidrag behöver du ange, namn, ev. företag, kontaktuppgifter, gatuadress, postadress, telefon, e-post. Ange också projektadress, stad, entreprenör eller motsvarande för identifikation.

Fler tävlingsbidrag kan naturligtvis lämnas från samma projekt. Dock kan inte samma bild användas mer än en gång. Maximalt kan ett bidrag per person lämnas.

Bland alla som skickat in en bild kommer vi månadsvis att lotta ut en GPS. Detta sker april-december 2010. Den sista i varje månad sätter vi streck i inlämningen (gäller mottaget hos Pipelife) och genomför utlottningen under den första veckan efter deadline.

Vinnarna anslås på vår hemsida. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Bilderna kan skickas till:
Pipelife Sverige AB
Box 50
524 02 Ljung

eller mms:as till: 072-232 29 22
eller mailas till: smartline@pipelife.se

Tävlingstid: 2010-02-01 – 2010-12-31


Pipelife förbehåller sig rätten att använda inskickade bilder i sin marknadsföring.
GPS:en är en Garmin 1390 T Europa.

SMARTLINE är namnet på Pipelifes nya, snyggt designade, inomhusavloppssystem som nu introduceras på marknaden. Systemet är traditionellt grå i dimensionerna 50, 75 och 110 mm men finns också i vitt alt. krom i dimension 40 mm.