Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Stormbox

Dagvattenkassetter när du som bäst behöver dem...

Problemet

Vatten är den viktigaste tillgången vi har på jorden. En av de största utmaningarna vi står inför under detta århundrade är att behålla ett rent dricksvatten trots växande befolkning och markexploateringar. Regn- och dagvatten fl ödar över parkeringsplatser, gator, industriområden och jordbruksområden och kan på sin väg fånga upp olja, smörjmedel och kemikalier från gödning av åkrar och gräsmattor etc. Gemensamt för dessa ämnen är att de kan förgifta våra vattendrag och leda till hälsoproblem.

Lösningen
Pipelife Stormbox
• Håller grundvattnet på en kontrollerad nivå
• Förhindrar översvämningar
• Håller vårt dricksvatten renare och hälsosammare

Referens
Stormbox reglerar flödet

Behrn arena är fotbollens huvudarena i Örebro. Arenan har de senare åren byggts om. Den gamla träläktaren har rivits och en ny modern läktare finns där istället.
  • Det finns nya hårdjorda ytor på området och kommunen ställer krav på vilka maximala flöden som får tillföras deras dagvattensystem, förklarar Mikael Melin, på VAP i Örebro.
Första etappen har handlat om fotbollsstadion, Behrn Arena, före detta Eyravallen, och andra etappen omfattar bandyplanen, förde detta Vinterstadion.
  • Det kommer att bli mer och mer av den här varan menar Mikael Melin. Det kallas flödesutjämning och boxarna är moderna och ekonomiska alternativ till andra typer av ”hål” i marken, singel och annat.

Mer information:
stormbox-halla-jag-vill-veta-mer_z