Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Pipelife förvärvar Westpipe AB

Pipelife, en av världens ledande producenter av plaströrssystem, förvärvar Westpipe AB i Sverige. Parterna är överens om förvärvet och har enats om att inte offentliggöra de kommersiella detaljerna i affären.

Westpipe har sin verksamhet i Ulricehamn, 30 km från Pipelifes produktionsenheter i Ljung och Ölsremma. Företaget är specialiserat på markavlopps-, inomhusavlopps-, dricksvatten- och kabelskyddssystem och har försäljning i samtliga Nordiska länder. Westpipe har 13 anställda och en omsättning på ca 48 miljoner kronor.

Det här förvärvet kommer ytterligare att förstärka Pipelifes ledande position i Sverige och övriga Nordiska länder och blir en hörnsten i den strategiska utveckling som sker på den Svenska och Nordiska marknaden, kommenterar Nils Rune Solgaard-Nielsen, koncernchef, Pipelife Group, placerad i Wien, Österrike.

Officiella presssmeddelandet: