Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Prestandadeklarationer

Den första juli 2013 kommer Construction Products Regulation (CPR) att ersätta Construction Products Directive (CDP). Detta betyder att en prestandadeklaration (DoP) skall upprättas och att byggprodukterna måste CE-märkas för produkter som finns på den europeiska ekonomiska marknaden (EEA) och som täcks av en harmoniserad europeisk standard (hEN) eller stämmer överens med de europeiska värderingsdokumenten (EAD).

För plaströrssystem har de nödvändiga europeiska standarderna (hEN), vilka tillåter CE-märkning, ännu inte publicerats. Det betyder att det i dagsläget inte är tillåtet att utfärda ett DoP eller att CE-märka något plaströr eller plastrördel, förutom i väldigt speciella fall där de skyddas av en EAD.

Här kan du ladda hem aktuella Prestandadeklarationer:

 

 

CE