Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

P98 - Plaströr för allmänna VA-ledningar

Råd vid val av rörmaterial och projektering

Svenskt Vatten har publicerat P98: "Plaströr för allmänna VA-ledningar - Råd vid val av rörmaterial och projektering", 100 sidor.
Publikationen har framarbetats av Ingemar Björklund, IBCO med Kenneth Johansson, Karlskrona kommun, som projektledare.

Ur förordet:
Svenskt Vatten P98 "Plaströr för allmänna VA-ledningar - Råd vid val av rörmaterial och projektering" har tagits fram för att sprida kunskap om olika plaströrs egenskaper och vilka parametrar som styr egenskaperna. I checklistor visas också vad som bör föreskrivas i arbetshandlingar så att lämplig rörtyp och rörkvalitet erhålls.

Föreskrift enligt AMA Anläggning 07.
Här är ett utdrag ur publikationen:Läs mer på Svenskt Vattens hemsida, www.svensktvatten.se , där du också kan beställa P98.

view_pipe