Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Säker Vatten-installation med Pipelifes produkter

Som första plaströrstillverkare har Pipelife fått sina avloppsrör anslutna till Säker Vatteninstallation.

Branschreglerna ställer krav på både installatörer och produkter med målet att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.
I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

I dag gäller reglerna för inomhusavloppssystemen Nordic och Stilla®. Via länkarna nedan kan du ladda hem nödvändiga installationsanvisningar och broschyrer.

Läs mer på Säker Vattens hemsida, www.sakervatten.se

Så för din säkerhets- och trygghets skull, titta efter den här symbolen på installationsanvisningar, broschyrer och annat före du fattar ditt beslut om produktval:

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs."

Kontakt

Yvette Lennartsson

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

Saker_Vatten_logotype