Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

RoHS-garanti

Ny utgåva RoHS 2011/65/EU, Elektriska och elektroniska produkter, version 2.

Genom direktiv 2002/95/EG (RoHS) förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden från och med 1 juli 2006.

Omfattningen av RoHS-direktivet är kopplat till direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), genom WEEE-direktivets bilaga 1A, som innehåller de produktkategorier som omfattas av direktiven.

I EU-arbetet är Kemikalieinspektionen Sveriges representant i frågor gällande RoHS och Naturvårdsverket i frågor som rör WEEE.

Lär mer om RoHS på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes RoHS-garanti eller den bilaga som beskriver systemet.

clouds