Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

RoHS 3 (EU 2015/863), Elektriska och elektroniska produkter.

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan
utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid tillverkning och vid
hantering av avfall.

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta de mest
farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga ämnen eller alternativ teknik. Direktivet förbättrar därmed möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Lär mer om RoHS på Kemikalieinspektionens hemsida.

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda hem Pipelifes RoHS-garanti eller den bilaga som beskriver systemet.

clouds