Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Miljö

  • Vår målsättning är att erbjuda kretsloppsanpassade och lätthanterliga plaströrssystem med lång livslängd.
  • I vår verksamhet arbetar vi för att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att skydda miljön.
  • Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort- och långsiktiga miljömål.

Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar & förordningar inom kvalitet och miljöområdet. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystem för kvalitet och miljö samt Lean Six Sigma.

Miljöcertifikat

 

Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy

 

Grön värdekedja och Miljörapport 2018

 

Miljövarudeklarationer produkter

 

EPD – CO2 Footprint certifikat

 

Våra produkter i de olika miljöbedömningssystemen

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Sunda Hus i Lidköping är ett konsultbolag som jobbar med materialval i inomhusmiljö. Med ett webbaserat system och rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

 

Pipelife tar sitt ansvar

Vinyl Foundation har nyligen publicerat en lista på sin hemsida över de europeiska PVC-tillverkare som har tagit sitt sociala ansvar genom att bidra till Vinyl 2010.

Joachim Eckstein, styrelseordförande i Vinyl Foundation, säger i ett pressmeddelande att allmänheten nu för första gången kan se vilka tillverkare av PVC-produkter som tar sitt ansvar.

Enligt Eckstein kommer bidrag till Vinyl Foundation att vara viktiga för att stödja den ökande återvinningen av PVC och för att skapa långsiktig hållbarhet inom branschen.

Både råmaterialsproducenter och förädlare har bidragit med tiotals miljoner kronor sedan 2000 för att skapa just en hållbar bransch. Men inte alla företag har bidragit och därför vill man nu uppmärksamma de som faktiskt gör en insats genom att publicera uppgifterna på nätet.

Den kompletta listan finns i form av en interaktiv karta på:


REACH


RoHS-garanti

 

Kontakt

Yvette Lennartsson

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

waterdrop