Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Kvalitet

  • Pipelife Sverige AB tillverkar och marknadsför plaströrssystem.
  • Våra produkter tillverkas i en väldefinierad och effektiv produktionsprocess.
  • En välmotiverad och kompetent personal garanterar rätt kvalitet i varje led i produktion, försörjningskedja och försäljning.
  • Vår prestation ska motsvara kundens förväntningar i enlighet med partnerskap, allianser, logistik och service.


Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar & förordningar inom kvalitet och miljöområdet.

 

Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystem för kvalitet och miljö.

Kvalitetscertifikat

Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy

Produktcertifikat

Nordic Poly Mark

Säker vatten

CE-märkning

Kontakt

Yvette Lennartsson

Yvette Lennartsson

Säkerhets-, hälso- och miljökoordinator

ISO-9001-2017