Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Produkter rekommenderas, accepteras eller undviks. Sök om produkten är registrerad och bedömd på Byggvarubedömningens hemsida. Du måste skapa konto, registrera dig som användare och logga in.

www.byggvarubedomningen.se

Nedan finns en lista på Pipelifes publicerade produkter som finns i Byggvarubedömningen. Längst ner återfinns förklaringar på de olika bedömningskriterierna.

Finns inte den produkt du söker med, maila yvette.lennartsson@pipelife.com

 
El-Tele

 • id nr: 87063 Optimal kabelskyddsrör SRS/SPE-P    Accepteras  

 • id nr: 87042 Koppling/slingbrunn    Accepteras

 • id nr: 86481 PowerFlex HF fördraget installationsrör    Accepteras

 • id nr: 50081 PE Flexböj dim.50-160 0-90gr    Accepteras

 • id nr: 85079 DVS korrugerade kabelskyddsrör SRN    Accepteras  

 • id nr: 85092 Kabelskyddsrör PEH korr.enkelväggs orange    Accepteras

 • id nr: 85080 Kabelskyddsrör PEH korr.enkelväggs gröna    Accepteras  

 • id nr: 42731 PE DV kabelskyddsrör    Accepteras   

 • id nr: 50079 Släta kabelskyddsrör SRN/SRS    Accepteras   

 • id nr: 48031 Kabelskyddsrör svarta släta SRE-P    Accepteras   

 • id nr: 50094 Skarvmuff PE    Accepteras   

 • id nr: 50845 InFlex HF Flexrör    Accepteras

 • id nr: 55232 Halovolt HF släta styva installationsrör 320N    Accepteras

 • id nr: 86272 Halovolt HF släta styva installationsrör 750N    Accepteras
 • id nr: 102709 HF böjar    Accepteras
 • id nr: 102390 Halogenfria skarvmuffar    Accepteras
 • id nr: 51706 Kabelskyddsrör PEH korr. enkelväggs gula    Accepteras  

 • id nr: 8859 Kabelskyddsrör i PVC    Accepteras

 • id nr: 50083 Flexböj SRN 50 x0-90GR    Accepteras

 • id nr: 50082 Kabelrör SRN 50/42 gul    Accepteras

 • id nr: 50080 Kabelrör DV 50/42 tät grön    Accepteras

 • id nr: 8861 Släta VP-rör    Accepteras    

 • id nr: 98260 Släta VP rör LF    Accepteras
 • id nr: 8858 VP-rör Flexibla    Accepteras 

 • id nr: 92730 Kabelbrunn ROM-BOX    Accepteras

VVS

 • id nr:  55159 PP Stilla ljuddämpande inomhusavloppsystem    Accepteras  

 • id nr: 9605 PP inomhusavlopp rör & delar    Accepteras    

VA

 • id nr:  8862 Tryckrör dim 110-400 i PVC    Accepteras  

 • id nr: 46737 PE tryckrör och delar    Accepteras
 • id nr: 8857 Dräneringsrör JDR    Accepteras   

 • id nr: 46782 PVC Markrörsystem    Accepteras

 • id nr: 45736 Pragma markavloppsystem    Accepteras

 • id nr: 88734 Infra DV Dagvatten    Accepteras

 • id nr: 97318 Polar tillsynsbrunn PRO 600    Accepteras    

Rekommenderas:

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns.

Accepteras:

Byggvarudeklaration eller motsvarande med korrekt ifylld information om ämnesinnehåll.
Samt:
Säkerhetsdatablad för kemiska produkter

Undviks:

Ofullständig information om ämnesinnehåll.

 

 

 

Byggvarubedomningen