Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Affärsområde El installation

Björn Strigén

Björn Strigén

Försäljningschef Elinstallation

Mikael Hackström

Mikael Hackström

Säljare VA/VVS/El - Region norr

Håkan Björnborger

Håkan Björnborger

Säljare El - Region Stockholm-Mälardalen och Östergötland

Krister Nordin

Krister Nordin

Säljare El - Region Stockholm/mellan/Gotland

Patrik Lilja

Patrik Lilja

Säljare El - Region väst/Värmland

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Säljare El - Region sydost

Johan Strid

Johan Strid

Säljare El - Region syd

Katarina Thorén

Katarina Thorén

Kundsupport/Innesäljare

Björn Svensson

Björn Svensson

Produktchef El

pipelife_flags