Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Affärsområde EL

Lars-Ingemar Martinsson

Lars-Ingemar Martinsson

Försäljningschef El / Säljare Elnät - Region väst

Mikael Hackström

Mikael Hackström

Säljare VA/VVS/El - Region norr

Håkan Björnborger

Håkan Björnborger

Säljare El - Region Stockholm-Mälardalen och Östergötland

Patrik Lilja

Patrik Lilja

Säljare El - Region väst/Värmland

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Säljare El - Region sydost

Johan Strid

Johan Strid

Säljare El - Region syd

Stefan Andrén

Stefan Andrén

Säljare Elinstallation - Region Stockholm/Uppland

Katarina Thorén

Katarina Thorén

Kundsupport/Innesäljare

Björn Svensson

Björn Svensson

Produktchef El

pipelife_flags