Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Adress Pipelife Sverige AB

Pipelife Sverige AB

Box 50
524 02  Ljung
Telefon: +46 513 221 00
Fax: +46 513 221 99
E-post: info@pipelife.se

För GPS-koordinater och karta, klicka på respektive ortsnamn nedan.

Fakturaadress:                                            
Pipelife Sverige AB                                        
Referens                                                      
Box 9171                                                     
200 39 Malmö                                              

Faktura e-post:                                          
invoice@pipelife.se

 

Fakturaadress:                                            
Pipelife Hafab AB                                        
Referens                                                      
Box 9171                                                     
200 39 Malmö                                              

Faktura e-post:                                          
pipelife.hafab@invoicedrop.com

Ljung-120

Ljung

Box 50
524 02 Ljung

Industrivägen
524 41 Ljung

Telefon: +46 513 221 00
Fax: +46 513 221 99

Olsremma-120

Ölsremma

514 84 Ölsremma

Telefon: +46 513 221 00
Fax: +46 321 622 20

Haparanda-120

Haparanda

Box 806
953 28 Haparanda

Företagsvägen 9
953 33 Haparanda

Telefon: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211

pipelife_flags