Choose your region
Kontakt |  Sverige
Menu

Välkommen till oss på Pipelife Sverige AB

Pipelife International med säte i Wien, Österrike, är idag en ledande europeisk plaströrsproducent. Koncernen är representerad i 26 länder med 26 fabriker. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen).

Pipelife Sverige bearbetar årligen mer än 35 000 ton plastråvara. Detta sker vid våra två produktionsenheter Ölsremma och Ljung i Västergötland. Huvudsaklig tillverkningsteknik är extrudering samt formsprutning.

Produktsortimenten omfattar följande områden:

  • Markavloppssystem inklusive brunnar
  • Dräneringssystem
  • Infrastrukturssystem
  • Tryckrörssystem
  • Inomhusavloppssystem
  • Kabelskyddssystem
  • Infiltrationssystem


Båda våra produktionsenheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive 14001.

Företagets syfte är att öka vår livskvalitet genom att utveckla och tillhandahålla rörsystem för transport och skydd av vatten, vätskor och energi.

Detta sker i ett naturligt och intensivt samarbete med de slutanvändare som nyttjar produkterna dagligen så som rör/elinstallatörer, entreprenörer, energiverk, kommuner m fl. Distribution och tillgänglighet erhålls i samarbete med rörgrossister i hela landet. För att uppdatera och hålla marknaden informerad om våra produkter och tjänster krävs en professionell och resultatorienterad marknadsavdelning. På hemsidan gör vi ett försök att ge en samlad bild av vårt företag. Den skall således vara en hjälp för Dig att få en överblick över vårt sortiment, vid behov kunna hitta detaljer, som t ex byggmått. Du hittar också våra godkännanden, personal med uppdaterade telefonnummer, mail samt faxnummer. Du är alltid välkommen med synpunkter och kommentarer. Vår målsättning är att upplevas som engagerad och flexibel som Sveriges ledande samarbetspartner för plaströr. Det är min förhoppning att vi tillsammans med kraft och kreativitet skall möta de gemensamma utmaningar som finns framöver.

Peter Andersson

Peter Andersson

Verkställande Direktörpipelife_flags